+421 45 672 6666

Odborná kompetencia, tvorivosť a osobná spoľahlivosť sú predpokladom pre profesionálnu prácu.

Predsa každý človek vie, že šikovnosť a znalosť, skúsenosti a talent, spojené do tvorivej spolupráce sú zárukou pre kontinuitu a kvalitu. Osobná etika a pravé hodnoty tvoria základ tohoto všetkého.Naše spoločné vyznanie nás formuje ako rodinu a necháva nás pevne spolu stáť.  
DNC group, spol s r.o. je obchodnou spoločnosťou pôsobiacou na Slovenskom trhu od roku 1997. 
Strategickým cieľom našej spoločnosti je stať sa obchodným priateľom našich klientov, vytvoriť trvalé vzťahy so zákazníkmi a porozumieť ich požiadavkám.

Spoločnosť DNC group ponúka svojim klientom komplexné riešenia v oblasti 

obchodné aktivity
prenájom nehnuteľností
investičné projekty
architektonické služby

business activity
rental property
investment projects
architectural services

Predmet činnosti podľa Obchodného registra SR

Kategória 1

- obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti 
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 
- poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti 
- automatizované spracovanie dát a služby v oblasti spracovania dát a prenosu informácií 
- fotografické služby 
- reklamná, inzertná a propagačná činnosť 
- vydávanie periodických a neperiodických publikácií 
- organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, kurzov, školení a seminárov 

Kategória 2

- prenájom hnuteľných vecí 
- leasing spojený s financovaním 
- záložňa 
- ubytovacie služby
- poskytovanie úverov z vlastných zdrojov
- predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov 
- predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál 
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/ 

Kategória 3

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb 
- vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých a drobných stavieb 
- výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien

DNC group, spol. s r.o.

Priemyselná 602/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovenská republika

Company ID (IČO) 36 020 729
Tax ID: (DIČ) 2020064079
VAT ID: (IČ DPH) SK2020064079
Spoločnosť je zapísaná v OR OS v B. Bystrici, odd. Sro, vložka č. 4484/S
SPOĽAHLIVÝ DAŇOVÝ SUBJEKT podľa 
§ 53d zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Finančná správa SR, 2022).

E-mail: info@dncgroup.sk
Web: www.dncgroup.sk
48°34'00.6"N 18°51'38.5"E

Názov E-mail Správa Potvrdiť